The Story of a Girl with Sanpaku Eyes

The Story of a Girl with Sanpaku Eyes
Alternative The Story of a Girl with Sanpaku Eyes, 三白眼ちゃんのお話 สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน SORATO Shunsuke แมกกาซีน Twitter (Twitter) จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2018 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Story of a Girl with Sanpaku Eyes เรื่องย่อ Sanpaku (三白) เป็นคำภาษาญี่ปุ่นหมายถึง “สามคนขาว” โดยทั่วไปจะเรียกในภาษาอังกฤษว่า “ดวงตาซันปาคุ” และหมายถึงดวงตาที่มองเห็นช่องว่างสีขาวด้านบนหรือด้านล่างของม่านตา

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Story of a Girl with Sanpaku Eyes