The Superb Captain in the City

The Superb Captain in the City
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Superb Captain in the City เรื่องย่อ กองกำลังพิเศษเกษียณที่มีเสน่ห์และมีความสามารถเป็นพิเศษซึ่งถูกไล่ตามโดยศัตรูทั่วโลกและกำหนดเป้าหมายโดยอำนาจชั่วร้าย นอกจากนี้เขายังมีภาระกับภารกิจในการปกป้องคนที่เขารัก ประสบการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไร?

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Superb Captain in the City