The Town Gate Man

The Town Gate Man
Alternative Gate Guardian The Town Gate Man Zhèn Mén Rén 镇门人 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน 传奇漫业 จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2021 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน The Town Gate Man เรื่องย่อ หลังจากถูกวิญญาณต่างชาติโจมตี ฉินหลิง ชายหนุ่มตลกที่รู้จักกันในนาม “ราชาผู้ส่งอาหารด้วยความรุนแรง” ก็เข้าร่วมกับผู้คนในเมือง หลังจากได้รับ “ประตู” ลึกลับ เขาได้ค้นพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอันตราย วิญญาณต่างประเทศ และสินค้าทุกชนิด

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Town Gate Man