The Unwanted Roommate

The Unwanted Roommate
สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านThe Unwanted Roommate เรื่องย่อ ฉันถูกบังคับให้ปล่อยให้น้องสาวของเพื่อนฉันอาศัยอยู่ที่บ้านของฉัน เธอไม่จ่ายค่าเช่าหรือทำงานบ้านเลยด้วยซ้ำ! มันไม่ยุติธรรม!

อ่านการ์ตูน เรื่อง The Unwanted Roommate