The World After The End

The World After The End
Alternative The World After Destruction The World After the End The World After the Fall 멸망 이후의 세계 สถานะ Publishing ประเภท Manhwa ผู้เขียน S-Cynan sing N song จำนวนเล่มทั้งหมด Released: 2022 ปี:

เรื่องย่อ

อ่าน The World After The End เรื่องย่อ เรื่องราวต้นฉบับ นำเสนอโดยผู้เขียน ผู้เขียน สิง-ซง เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายผู้ไม่ถ่อมตัวเมื่อทุกคนย้อนเวลากลับไปในอดีต จู่ๆ มนุษย์ก็ถูกเรียกตัวมาเป็น “วอล์กเกอร์” และพวกเขาจำเป็นต้องเคลียร์หอคอยเพื่อช่วยโลก . . ชั้น 77: ค้นพบ “หินถดถอย” ตอนนี้วอล์กเกอร์สามารถ “ย้อนกลับ” สู่อดีตได้ ทุกคนค่อยๆจากไป . . ความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ “Carpe Diem” ก่อตัวขึ้นจากคนที่ปฏิเสธที่จะละทิ้งโลก . . วอล์คเกอร์คนสุดท้ายถึงชั้น 100 เขาไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรอีก (จากอสูร)

อ่านการ์ตูน เรื่อง The World After The End