Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39

Tomogui Kyoushitsu  เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39
สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Kankitsu, Yusura แมกกาซีน Shounen Jump+ จำนวนตอนทั้งหมด 39 จำนวนเล่มทั้งหมด 4 Released: Sep 17, 2017 to Jan 6, 2019 ปี:

เรื่องย่อ

ที่โรงเรียนมัธยมปลายซากุราซากะ นักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่ 1 จะมีส่วนร่วมในเกมที่ไม่สมควร เรียกว่า “เกม Friends-Eater” ซึ่งในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของเกมคือการกินอวัยวะของเพื่อนเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ การเริ่มต้นของมนุษย์กินคน เริ่มขึ้นแล้ว!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Tomogui Kyoushitsu เกมกินอวัยวะเพื่อน ตอนที่ 1-39