W-Pinch!! หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนเดียวกัน เล่มที่ 1-4

W-Pinch!! หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนเดียวกัน เล่มที่ 1-4
Alternative Wピンチ!!, Double-Pinch, W Pinch สถานะ Publishing ประเภท Manga ผู้เขียน Azuki, Ryou จำนวนเล่มทั้งหมด Released: , 2000 ปี:

เรื่องย่อ

อ่านW-Pinch!! หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนเดียวกัน
เรื่องย่อ:
อาริสะ นักเรียนม. 2 เป็นเด็กอ่อนแอ ขี้แย แต่ตอนเด็กๆ ชอบแกล้งคนอื่นจนได้รับฉายาว่า อาริซ่า อยู่มาวันหนึ่ง อากินะซึ่งเคยถูกอาริซ่าแกล้งในอดีตได้ย้ายโรงเรียนมาเพื่อตามมาแก้แค้น แต่อาริสะจำเรื่องในตอนนั้นไม่ได้เลย แต่การปรากฏตัวของอากินะก็ทำให้อาริสะเกิดเปลี่ยนเป็นอาริซ่าจอมซ่าออกอาละวาดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันขึ้นมา!

อ่านการ์ตูน เรื่อง W-Pinch!! หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนเดียวกัน เล่มที่ 1-4