Yama Of The Hell

Yama Of The Hell
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านYama Of The Hell เรื่องย่อ อี้ฟานกลายเป็นยามาราชาแห่งนรกเขาต้องทำภารกิจเพื่ออัปเกรด “นรก” ทำให้นรกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นและในฐานะโชคชะตาชะตากรรมของเขาเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นราชาที่ดีที่สุดและสร้าง

อ่านการ์ตูน เรื่อง Yama Of The Hell