Yin Yang Pan

Yin Yang Pan
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านYin Yang Pan เรื่องย่อ ในสมัยแรก ๆ ของรัชสมัยของซ่ง เจิ้นจง ต้องขอบคุณการปกครองของเซียนผิง ประเทศจึงสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล และชีวิตของผู้คนก็เจริญรุ่งเรืองและเหนือกว่าราชวงศ์ถังด้วยซ้ำ แต่ทุกอย่างตกต่ำหลังจากข้อตกลง Chanyuan ผู้พิพากษาสิบหยินและหยางใช้มุมมองหลักกับเป่าเจิ้ง Zhan Zhao Gongsun Ce Bai Yutang และ Li Ling’er เป็นมุมมองหลักของพวกเขา โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่พวกเขาได้เห็นในเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก

อ่านการ์ตูน เรื่อง Yin Yang Pan