Young Sorcerer Master

Young Sorcerer Master
Alternative Unique Modern Cultivation, Young Man in Coatard, 极品修真少年 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Mankoala Culture [Add, ] แมกกาซีน N/A จำนวนเล่มทั้งหมด Released: N/A ปี:

เรื่องย่อ

อ่านYoung Sorcerer Master เรื่องย่อ ในฐานะพ่อมดที่แข็งแกร่งที่สุดในเก้ารัฐของจีน เขาถูกครอบครัวไล่ออกจากโรงเรียนเพื่อฝึกปรมาจารย์การต่อสู้ขั้นสูงสุด ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่อาจให้อภัยได้ซึ่งขัดต่อกฎของบรรพบุรุษ แต่แม่ของเขาสามารถส่งเขาไปยังดินแดนใหม่ ที่ซึ่งเขาเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของการฝึกฝน…

อ่านการ์ตูน เรื่อง Young Sorcerer Master