Zhi Zun Chong Sheng

Zhi Zun Chong Sheng
สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน จำนวนเล่มทั้งหมด Released: ปี:

เรื่องย่อ

อ่านZhi Zun Chong Sheng เรื่องย่อ ราชาสายฟ้าเฉินเล่ยล้มเหลวในการข้ามผ่านความทุกข์ยากและบังเอิญกลับมาเกิดใหม่ในช่วงวัยรุ่นของเขาเมื่อครอบครัวของเขายังไม่ถูกทำลาย เฉินเล่ยมุ่งมั่นที่จะชดเชยความเสียใจ! ด้วยความทรงจำในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเฉินเล่ยผู้มีพรสวรรค์สูงสุดจากนั้นก็เริ่มการเดินทางแห่งการอยู่ยงคงกระพัน! ปกป้องครอบครัวบดขยี้ศัตรูและรวบรวมสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!

อ่านการ์ตูน เรื่อง Zhi Zun Chong Sheng