Zhi Zun Shen Mo

Zhi Zun Shen Mo
Alternative Chí tôn thần ma, 至尊神魔 สถานะ Publishing ประเภท Manhua ผู้เขียน Winter Man Club map [Add, ] แมกกาซีน N/A จำนวนเล่มทั้งหมด Released: N/A ปี:

เรื่องย่อ

อ่านZhi Zun Shen Mo เรื่องย่อ จากจุดสูงสุดของโลกศิลปะการต่อสู้สู่ถังขยะหลังจากอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกศิลปะการต่อสู้ในวัยเด็กเขาเสียชีวิตเพราะแอลกอฮอล์แล้วเขากลับชาติมาเกิดเป็นร่างที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ไม่ได้ แต่ด้วยความรู้ของเขาเขาจะไม่มีวันให้

อ่านการ์ตูน เรื่อง Zhi Zun Shen Mo